Fohet logo

SIEA spúšťa novú Zelenú domácnostiam.

08.11.2023 20:29

Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW

Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby

Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti

Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu

Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia

Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny

Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW. V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW.

sadzby_112023_sk


Aktuality

Nahliadnite do nášho blogu

Nenechajte sa pripraviť o žiadne aktuality a prihláste sa k odberu

Partneri

Spolupracujeme s